Jaarcongres Voedselveiligheid

Sprekers

Sessies

 • Arnoud Leerling
  expert in netwerkvorming

  Arnoud Leerling (Dordrecht, 1965) is netwerker. Hij organiseert samenwerkingsverbanden en nieuwe coalities. Hij bracht nieuwe energie in de Valleiregio die later transformeerde naar de regio Foodvalley. Samenwerking met een vastgoedadviseur leidde tot het concept van het World Food Center. Dit droeg bij aan een sterke nationale en internationale positionering van de regio.

  Leerling studeerde bestuurskunde in Twente, te midden van techneuten. Daar maakte hij voor het eerst kennis met toepassingen van informatietechnologie. Hij studeerde af in cybernetica, systeemleer. Het gaf hem een instrument om ingewikkelde processen te analyseren. Hij ontdekte dat organisaties zich vaak afsluiten van de buitenwereld. Hij pleit niet voor niets vaak voor open organisaties, die in balans zijn met hun omgeving. Hard nodig voor innovatie en verduurzaming

 • Maite van Gerwen MSc
  projectcoordinator CenSAS

  Maite van Gerwen MSc studeerde Dierwetenschappen aan Wageningen University & Research. Zij is als projectcoördinator werkzaam bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS), dat zich richt op verantwoord en duurzaam samenleven van mens en dier.

  Maite is geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken over de omgang met dieren en ziet het als haar missie op te komen voor de belangen van dieren en eraan bij te dragen dat mensen beter met dieren omgaan. Binnen CenSAS voert zij verkennende onderzoeken en stakeholderanalyses uit en richt zij zich op het opzetten en uitvoeren van projecten waarin verschillende stakeholders met elkaar samenwerken op diergerelateerde maatschappelijke thema’s. Door te zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen, ontstaat een dialoog en komen mooie samenwerkingen tot stand.

  Naast projectcoördinator bij CenSAS, is zij secretaris in het bestuur van het Comité Anti Stierenvechten (CAS International).   

 • Krijn J. Poppe
  Chief Policy Analist, Wageningen Economic Research

  Krijn J. Poppe is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en Flevoland, opgeleid als bedrijfseconoom en werkt als Chief Policy Analist bij Wageningen Economic Research, waar hij met klanten maatschappelijke issues vertaalt in onderzoeksprogramma’s. Hij is betrokken bij diverse grote, multidisciplinaire onderzoeksprojecten in Europees verband, onder andere rond informatietechnologie en voedselbeleid. Daarnaast is Krijn Poppe 1 dag in de week werkzaam als raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ook is hij lid van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit van Zuid-Holland. Hij vervult daarnaast een aantal bestuursfuncties, in de internationale wetenschap en bij SKAL. Hij is een veelgevraagd spreker. Hij is actief op sociale media op persoonlijke titel met het doel de discussie over de toekomst van de landbouw en ons voedselsysteem te stimuleren.

   

 • Arne Bac
  sectorspecialist Tuinbouw bij de Rabobank

  Arne Bac is sectorspecialist Tuinbouw bij de Rabobank. Zijn aandachtsgebieden zijn de sierteelt- en fruitteeltketen. Vanuit zijn rol is hij verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling binnen de Rabobankorganisatie op genoemde ketens. Dit vertaalt zich o.a. in sectorvisies en financieringsbeleid voor de bank. Hij is actief in verschillende netwerken en platformen waarbij de rode draad verduurzaming en ontwikkelen ondernemerschap is. Daarnaast schrijft hij maandelijks opiniërende columns in vakbladen en participeert hij samen met zijn familie het akkerbouwbedrijf in het Groene Hart

 • Marieke de Ruyter de Wildt
  Eigenaar, The Fork

  Marieke de Ruyter de Wildt studeerde op het gebied van agrarische economie aan de Universiteit van Wageningen (WUR) en werkte daarna 15 jaar in landbouwkundige data, in meer dan 40 verschillende landen.
  In 2009 keerde Marieke terug naar de WUR om verschillende managementfuncties te vervullen en in 2014 werd ze directeur van AgriPlace. Bij AgriPlace digitaliseerde Marieke het certificatieproces, gaf ze boeren controle over hun gegevens en stimuleerde ze het gebruik van data in boerenbedrijven.
  Tijdens haar carrière concludeerde Marieke dat in 'smart data' de toekomst van de landbouw ligt. Met haar bedrijf The Fork zet ze zich in voor het gebruik van data uit de landbouw in toeleveringsketens, door het toepassen van blockchain-technologie op voedselsystemen. 

   

 • Martin Kooijman
  handhaving

  Martin Kooijman heeft Moleculaire Wetenschappen gestudeerd in Wageningen en is daarna gepromoveerd aan de Faculteit Natuurkunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Na werkzaam te zijn geweest bij TNO Voeding en Organon is hij sinds 2001 werkzaam bij de NVWA of een van haar voorlopers. Zijn expertise is handhaving op allerhande bijzondere voedingsmiddelen, of het nou gaat om etikettering en claims of om voedingssupplementen, novel foods, voeding voor medisch gebruik of ‘grensvlakproducten’ (levensmiddel of geneesmiddel).

 • Helma Verberkt
  Programmamanager,LTO Glaskracht Nederland.

  Sinds januari 2014 is Helma Verberkt programmamanager van het innovatieprogramma Plantgezondheid en beleidsspecialist Plantgezondheid bij LTO Glaskracht Nederland. Projecten waar Verberkt aan werkt zijn: Green Challenges voor de geïntegreerde gewasbescherming, diverse onderzoeken gericht op biologische aanpak van ziekten en plagen en nieuwe vormen van plantweerbaarheid, uiteraard rekening houdend met de eisen op voedselveiligheid en fytosanitair. Hiervoor heeft zij enkele jaren gewerkt bij het Productschap Tuinbouw als onderzoekcoördinator. Daarvoor heeft zij onder de vlag van DLV Plant de business groep Onderzoek opgericht en leiding gegeven in de functie van directeur onderzoek. Tevens was zij mede-eigenaar van dit internationaal opererende advies- en onderzoekbureau voor de food- en agribusiness, waar zij zo’n tien jaar heeft gewerkt.

 • Herman van Bekkem
  Campagneleider Landbouw,Greenpeace Nederland

  Herman van Bekkem is Campagneleider Landbouw bij Greenpeace Nederland. Door deze organisatie is hij betrokken bij de campagnes over GGO's, bestrijdingsmiddelen en de veeindustrie. Herman is afgestudeerd milieumaatschappijwetenschapper, deze studierichting gaat het o.a. over hoe en waarom van het maken van duurzaam beleid. In zijn werk bij Greenpeace werkt hij aan juridische procedures, onderzoek, campagnestrategie en is hij in contact met politiek en bedrijfsleven. Hij is bevlogen natuurliefhebber en wordt later als hij groot is boer (en schaatser, mits we natuurlijk klimaatsverandering stoppen).

   

 • Sjaak van der Tak
  voorzitter LTO Glaskracht

  Als voorzitter van LTO Glaskracht Nederland - de ondernemersorganisatie voor de glastuinbouw – is Sjaak van der Tak het boegbeeld van de organisatie richting de leden, samenleving en politiek. Samen met de directeur en het team van specialisten geeft hij gestalte aan de versterking, verduurzaming en vergroening van de glastuinbouwsector. LTO Glaskracht Nederland richt zich vanuit het programma Verantwoorde Glastuinbouw op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. Voor zijn functie als voorzitter was hij dertien jaar burgemeester van de gemeente Westland en daarvoor ruim acht jaar wethouder voor de stad Rotterdam.

   

 • Marc Jansen
  Directeur CBL

  Marc Jansen is directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het CBL behartigt de collectieve belangen van de supermarktbranche en food service bedrijven. De koepel richt zich daarbij op thema’s als voedselveiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Jansen studeerde Rundveehouderij op de Agrarische Hogeschool Dronten en Agrarische Economie aan de Wageningen Universiteit. Daarna was hij Adjunct secretaris bij het Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat en beleidswerker Veehouderij bij LTO Nederland. Sinds 2002 werkt hij als directeur bij het CBL.