Jaarcongres Voedselveiligheid

7 november 2019

Den Haag

Sprekers

Dagvoorzitter

 • Dick Veerman
  Hoofdredacteur Foodlog

  Dick Veerman (Huizen, 1963) richtte Foodlog op in 2005. Van ‘blog’ groeide Foodlog uit tot interactieve onlinekrant op het gebied van voedsel en voeding. De site maakt en kraakt nieuws en werd hét opinievormende platform voor en door een grote diversiteit aan mensen uit alle hoeken van de maatschappij.

  Veerman werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. Een vervelende vorm van reuma dwong hem een stap terug te zetten. Hij besloot te gaan promoveren op de organisatorische voorwaarden voor een beter bestuur van bedrijven op basis van wiskundige analyses van gedrag. Daarmee stopte hij toen zijn reuma behandelbaar bleek met moderne gentech technieken.

  Vanaf dat moment gaf hij zijn destijds ‘per ongeluk’ begonnen Foodlog een doorstart omdat hij het belangrijk vond dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kan spelen.
  Inmiddels probeert Veerman Foodlog de plek te laten zijn waar de ‘strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden.

   

 • Roeland Dobbelaar
  filosoof en mediaondernemer

  Dobbelaer studeerde filosofie in Utrecht en Parijs, is de oprichter en bedenker van Filosofie Magazine, werkte daarna jarenlang als hoofdredacteur en uitgever. Momenteel is hij o.a. uitgever van Foodlog en creatief directeur van het communicatiebureau Twin Media. Rode draad door zijn carrière is zijn belangstelling voor vraagstukken over communicatie en het toegankelijke maken van (vak- en wetenschappelijke) informatie voor een breed publiek.

 • Simone Hertzberger
  Hoofdredacteur Voedselveiligheid VMT

  Simone Hertzberger studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Hertzberger was hoofd van het microbiologisch laboratorium van de Keuringsdienst van Waren in Haarlem en promoveerde op het proefschrift: ‘Door voedsel overgedragen ziekten van microbiële oorsprong’. Ze was hoofd kwaliteit van de Vers Vleesgroep van Ahold, hoofd Kwaliteit en Productduurzaamheid voor Ahold Europa en Senior Director Product Integrity Topics voor Albert Heijn. Hertzberger adviseerde het management van Albert Heijn en Ahold over strategie ten aanzien van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid in relatie tot producten.

Plenair

 • Frits Spangenberg
  onderzoeker/socioloog/publicist/ondernemer

  Frits Spangenberg begon in 1967 aan zijn studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie maakte hij kennis met marketingonderzoek tijdens zijn studentenbijbaantje als enquêteer. Spangenberg heeft in 1984 het toonaangevende bureau voor beleidsonderzoek Motivaction opgericht. De kijk van het bedrijf op beleidsprocessen en de invloeden van ons dagelijks handelen op dit proces, maakt het bedrijf uniek. In 2006 heeft hij de leiding van Motivaction overgedragen aan de jongere generaties. Nu heeft is hij in de gelegenheid intensiever bezig te zijn met de context en implicatie van de beleidsvraagstukken van veel organisaties. Met zijn lezingen, workshops en publicaties over commerciële en maatschappelijke thema’s wilt hij een bijdrage leveren aan het verduidelijken van vraagstukken en aandragen van oplossingen.

   

   

 • Rob van Lint
  inspecteur-generaal, Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

  Drs. R.J.T. (Rob) van Lint is sinds juli 2017 inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit. Hij was sinds 2009 hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder bekleedde hij bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder andere de functies van waarnemend directeur Algemene Inspectiedienst, van directeur Plantenziektenkundige Dienst en van directeur Visserij.

  Rob van Lint behaalde een doctoraal Bedrijfskunde voor de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een doctoraal Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Sessies

 • Jan Meijer
  Directeur Keuren NVWA

  Jan Meijer (56), is directeur Keuren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op slachthuizen en veterinaire import- en exportcontroles. Tevens is hij belast met de coördinatie van de voorbereidingen van de NVWA op de Brexit.

   

 • Marijke de Jong-Timmerman
  Programmamanager Beter Leven

  Marijke de Jong-Timmerman is programmamanager Beter Leven keurmerk bij de Dierenbescherming. Zij studeerde biologie in Wageningen en na enkele jaren ethologisch onderzoek gedaan te hebben, ging ze uit ideële motieven bij de Dierenbescherming werken in de functie van senior beleidsmedewerker Veehouderij. Zij stond aan de basis van het Beter Leven keurmerk dat In 2007 in de markt werd geïntroduceerd, met als doel het welzijn van dieren via de markt te verbeteren. Inmiddels is het Beter Leven keurmerk het grootste en meest bekende keurmerk op dierlijke producten en hebben in 2018 35 miljoen dieren een beter leven gehad.

   

 • Arnoud Leerling
  expert in netwerkvorming

  Arnoud Leerling (Dordrecht, 1965) is netwerker. Hij organiseert samenwerkingsverbanden en nieuwe coalities. Hij bracht nieuwe energie in de Valleiregio die later transformeerde naar de regio Foodvalley. Samenwerking met een vastgoedadviseur leidde tot het concept van het World Food Center. Dit droeg bij aan een sterke nationale en internationale positionering van de regio.

  Leerling studeerde bestuurskunde in Twente, te midden van techneuten. Daar maakte hij voor het eerst kennis met toepassingen van informatietechnologie. Hij studeerde af in cybernetica, systeemleer. Het gaf hem een instrument om ingewikkelde processen te analyseren. Hij ontdekte dat organisaties zich vaak afsluiten van de buitenwereld. Hij pleit niet voor niets vaak voor open organisaties, die in balans zijn met hun omgeving. Hard nodig voor innovatie en verduurzaming

 • Dr. Franck L.B. Meijboom
  Onderzoeker en docent

  Dr. Franck L.B. Meijboom studeerde ethiek aan de universiteiten van Utrecht (NL) en Aberdeen (UK). Als Universitair Hoofddocent is hij verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS).

  Zijn onderzoek richt zich op maatschappelijke vragen die ontstaan bij onze omgang met dieren. Het gaat daarbij, onder andere, om ethiek van dierenwelzijn, ethische vraagstukken m.b.t. veehouderij en aquacultuur en ethiek bij innovatie in dieronderzoek.

  Naast onderzoeker en docent is hij onder andere lid van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA), voorzitter van de Commissie Ethiek van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en Vice President van de European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe).

 • Krijn J. Poppe
  Chief Policy Analist, Wageningen Economic Research

  Krijn J. Poppe is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en Flevoland, opgeleid als bedrijfseconoom en werkt als Chief Policy Analist bij Wageningen Economic Research, waar hij met klanten maatschappelijke issues vertaalt in onderzoeksprogramma’s. Hij is betrokken bij diverse grote, multidisciplinaire onderzoeksprojecten in Europees verband, onder andere rond informatietechnologie en voedselbeleid. Daarnaast is Krijn Poppe 1 dag in de week werkzaam als raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ook is hij lid van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit van Zuid-Holland. Hij vervult daarnaast een aantal bestuursfuncties, in de internationale wetenschap en bij SKAL. Hij is een veelgevraagd spreker. Hij is actief op sociale media op persoonlijke titel met het doel de discussie over de toekomst van de landbouw en ons voedselsysteem te stimuleren.