Jaarcongres Voedselveiligheid

Sprekers

Dagvoorzitter

 • Dick Veerman
  Hoofdredacteur Foodlog

  Dick Veerman (Huizen, 1963) richtte Foodlog op in 2005. Van ‘blog’ groeide Foodlog uit tot interactieve onlinekrant op het gebied van voedsel en voeding. De site maakt en kraakt nieuws en werd hét opinievormende platform voor en door een grote diversiteit aan mensen uit alle hoeken van de maatschappij.

  Veerman werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. Een vervelende vorm van reuma dwong hem een stap terug te zetten. Hij besloot te gaan promoveren op de organisatorische voorwaarden voor een beter bestuur van bedrijven op basis van wiskundige analyses van gedrag. Daarmee stopte hij toen zijn reuma behandelbaar bleek met moderne gentech technieken.

  Vanaf dat moment gaf hij zijn destijds ‘per ongeluk’ begonnen Foodlog een doorstart omdat hij het belangrijk vond dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kan spelen.
  Inmiddels probeert Veerman Foodlog de plek te laten zijn waar de ‘strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden.

   

 • Roeland Dobbelaar
  filosoof en mediaondernemer

  Dobbelaer studeerde filosofie in Utrecht en Parijs, is de oprichter en bedenker van Filosofie Magazine, werkte daarna jarenlang als hoofdredacteur en uitgever. Momenteel is hij o.a. uitgever van Foodlog en creatief directeur van het communicatiebureau Twin Media. Rode draad door zijn carrière is zijn belangstelling voor vraagstukken over communicatie en het toegankelijke maken van (vak- en wetenschappelijke) informatie voor een breed publiek.

 • Simone Hertzberger
  Hoofdredacteur Voedselveiligheid VMT

  Simone Hertzberger studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Hertzberger was hoofd van het microbiologisch laboratorium van de Keuringsdienst van Waren in Haarlem en promoveerde op het proefschrift: ‘Door voedsel overgedragen ziekten van microbiële oorsprong’. Ze was hoofd kwaliteit van de Vers Vleesgroep van Ahold, hoofd Kwaliteit en Productduurzaamheid voor Ahold Europa en Senior Director Product Integrity Topics voor Albert Heijn. Hertzberger adviseerde het management van Albert Heijn en Ahold over strategie ten aanzien van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid in relatie tot producten.

Plenair

 • Frits Spangenberg
  onderzoeker/socioloog/publicist/ondernemer

  Frits Spangenberg begon in 1967 aan zijn studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie maakte hij kennis met marketingonderzoek tijdens zijn studentenbijbaantje als enquêteer. Spangenberg heeft in 1984 het toonaangevende bureau voor beleidsonderzoek Motivaction opgericht. De kijk van het bedrijf op beleidsprocessen en de invloeden van ons dagelijks handelen op dit proces, maakt het bedrijf uniek. In 2006 heeft hij de leiding van Motivaction overgedragen aan de jongere generaties. Nu heeft is hij in de gelegenheid intensiever bezig te zijn met de context en implicatie van de beleidsvraagstukken van veel organisaties. Met zijn lezingen, workshops en publicaties over commerciële en maatschappelijke thema’s wilt hij een bijdrage leveren aan het verduidelijken van vraagstukken en aandragen van oplossingen.

   

   

 • Rob van Lint
  inspecteur-generaal, Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

  Drs. R.J.T. (Rob) van Lint is sinds juli 2017 inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit. Hij was sinds 2009 hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder bekleedde hij bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder andere de functies van waarnemend directeur Algemene Inspectiedienst, van directeur Plantenziektenkundige Dienst en van directeur Visserij.

  Rob van Lint behaalde een doctoraal Bedrijfskunde voor de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een doctoraal Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Sessies

 • Rob Morren
  Sectorbanker bij ABN AMRO

  Rob Morren is sectorbanker bij ABN AMRO. Binnen de afdeling Sector Advisory is hij verantwoordelijk voor de sector Food. Hij praat graag met ondernemers over onderwerpen als samenwerking binnen ketens, verduurzaming en de impact van consumenten- en retailtrends op het productaanbod. Dit zijn zeer actuele thema’s in de volwassen, maar erg dynamische Food sector. ‘Sectorontwikkelingen en de impact daarvan op uw bedrijfsstrategie de komende jaren, is mijn favoriete gespreksonderwerp bij ondernemers’.

 • René Lesuis
  Dierenarts

  De heer Lesuis is 62 jaar oud en werkt sinds 1996 bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Hij is dierenarts en heeft voor 1996 gewerkt als praktiserend dierenarts in zijn eigen praktijk. Bij de NVWA is hij coördinator van het cluster waar het toezicht op dierenwelzijn vorm wordt gegeven. In die hoedanigheid heeft hij veel contacten met uiteenlopende partijen. Sectorvertegenwoordigers vanuit de veebranche, maar ook NGO’s zoals Wakker Dier en ook het Ministerie van LNV. Ook zijn er rechtstreekse contacten met burgers. 

  De heer Lesuis is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Hij is een groot liefhebber van de natuur en het buitenleven. Ook is hij actief in een bestuur wat zich richt op ondersteuning van NVWA medewerkers in financiële nood.

 • Erwin Vermeulen
  Campagneleider Animal Rights

  Erwin Vermeulen heeft na het VWO en 2 jaar TU werktuigbouw de hogere zeevaartschool doorlopen. Daarna is hij meer dan 20 jaar zeevarende geweest. In die capaciteit heeft hij de afgelopen 10 jaar ook regelmatig voor de natuurbeschermingsorganisatie Sea Shepherd gevaren. Sinds dit jaar is hij binnen Animal Rights verantwoordelijk voor het dossier bio-industrie/slachthuizen en woont samen met zijn Canadese vriendin, twee honden en drie katten in Zuidoost Brabant. Ook is hij fotograaf en schrijver. Erwin heeft artikelen geschreven voor Animals Today, voor de website van Sea Shepherd, de Wildlife Waystation en voor zijn blog, X-ploitation files.

   

 • Anneke van Dijk
  belangenbehartiger en adviseur bij de Nederlandse Bond van Boomkwekers,

  Anneke van Dijk studeerde tuinbouwplantenteelt en plantenziektenkunde in Wageningen. Hier studeerde af in 1988. Daarna is ze werkzaam geweest bij diverse organisaties in de tuinbouwsector.  Vanaf 2004 als belangenbehartiger en adviseur bij de Nederlandse Bond van Boomkwekers, LTO Noord en LTO Nederland.  Veel van haar werkzaamheden hebben te maken met productkwaliteit en duurzaamheid, te realiseren op het erf van de boer en tuinder en in zijn of haar omgeving en afzetketen. 

 • Marijke Everts
  Senior Corporate Affairs Advisor bij de VanDrie Group

  Marijke Everts is Senior Corporate Affairs Advisor bij de VanDrie Group. De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf en wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees, kalvervoeders en kalfsvellen. Het bedrijf exporteert de producten wereldwijd. Marijke houdt zich onder andere bezig met het beleid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en stakeholdermanagement. Daarbij staat altijd de vraag centraal: hoe houd je als bedrijf de ‘license to produce’?