Jaarcongres Voedselveiligheid

Sprekers

Dagvoorzitter

 • Dick Veerman
  Hoofdredacteur Foodlog

  Dick Veerman (Huizen, 1963) richtte Foodlog op in 2005. Van ‘blog’ groeide Foodlog uit tot interactieve onlinekrant op het gebied van voedsel en voeding. De site maakt en kraakt nieuws en werd hét opinievormende platform voor en door een grote diversiteit aan mensen uit alle hoeken van de maatschappij.

  Veerman werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. Een vervelende vorm van reuma dwong hem een stap terug te zetten. Hij besloot te gaan promoveren op de organisatorische voorwaarden voor een beter bestuur van bedrijven op basis van wiskundige analyses van gedrag. Daarmee stopte hij toen zijn reuma behandelbaar bleek met moderne gentech technieken.

  Vanaf dat moment gaf hij zijn destijds ‘per ongeluk’ begonnen Foodlog een doorstart omdat hij het belangrijk vond dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kan spelen.
  Inmiddels probeert Veerman Foodlog de plek te laten zijn waar de ‘strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden.

   

 • Roeland Dobbelaar
  filosoof en mediaondernemer

  Dobbelaer studeerde filosofie in Utrecht en Parijs, is de oprichter en bedenker van Filosofie Magazine, werkte daarna jarenlang als hoofdredacteur en uitgever. Momenteel is hij o.a. uitgever van Foodlog en creatief directeur van het communicatiebureau Twin Media. Rode draad door zijn carrière is zijn belangstelling voor vraagstukken over communicatie en het toegankelijke maken van (vak- en wetenschappelijke) informatie voor een breed publiek.

 • Simone Hertzberger
  Hoofdredacteur Voedselveiligheid VMT

  Simone Hertzberger studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Hertzberger was hoofd van het microbiologisch laboratorium van de Keuringsdienst van Waren in Haarlem en promoveerde op het proefschrift: ‘Door voedsel overgedragen ziekten van microbiële oorsprong’. Ze was hoofd kwaliteit van de Vers Vleesgroep van Ahold, hoofd Kwaliteit en Productduurzaamheid voor Ahold Europa en Senior Director Product Integrity Topics voor Albert Heijn. Hertzberger adviseerde het management van Albert Heijn en Ahold over strategie ten aanzien van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid in relatie tot producten.

Plenair

 • Frits Spangenberg
  onderzoeker/socioloog/publicist/ondernemer

  Frits Spangenberg begon in 1967 aan zijn studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie maakte hij kennis met marketingonderzoek tijdens zijn studentenbijbaantje als enquêteer. Spangenberg heeft in 1984 het toonaangevende bureau voor beleidsonderzoek Motivaction opgericht. De kijk van het bedrijf op beleidsprocessen en de invloeden van ons dagelijks handelen op dit proces, maakt het bedrijf uniek. In 2006 heeft hij de leiding van Motivaction overgedragen aan de jongere generaties. Nu heeft is hij in de gelegenheid intensiever bezig te zijn met de context en implicatie van de beleidsvraagstukken van veel organisaties. Met zijn lezingen, workshops en publicaties over commerciële en maatschappelijke thema’s wilt hij een bijdrage leveren aan het verduidelijken van vraagstukken en aandragen van oplossingen.

   

   

 • Rob van Lint
  inspecteur-generaal, Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

  Drs. R.J.T. (Rob) van Lint is sinds juli 2017 inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit. Hij was sinds 2009 hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder bekleedde hij bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder andere de functies van waarnemend directeur Algemene Inspectiedienst, van directeur Plantenziektenkundige Dienst en van directeur Visserij.

  Rob van Lint behaalde een doctoraal Bedrijfskunde voor de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een doctoraal Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Sessies

 • Krijn J. Poppe
  Chief Policy Analist, Wageningen Economic Research

  Krijn J. Poppe is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en Flevoland, opgeleid als bedrijfseconoom en werkt als Chief Policy Analist bij Wageningen Economic Research, waar hij met klanten maatschappelijke issues vertaalt in onderzoeksprogramma’s. Hij is betrokken bij diverse grote, multidisciplinaire onderzoeksprojecten in Europees verband, onder andere rond informatietechnologie en voedselbeleid. Daarnaast is Krijn Poppe 1 dag in de week werkzaam als raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ook is hij lid van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit van Zuid-Holland. Hij vervult daarnaast een aantal bestuursfuncties, in de internationale wetenschap en bij SKAL. Hij is een veelgevraagd spreker. Hij is actief op sociale media op persoonlijke titel met het doel de discussie over de toekomst van de landbouw en ons voedselsysteem te stimuleren.

   

 • Maite van Gerwen MSc
  projectcoordinator CenSAS

  Maite van Gerwen MSc studeerde Dierwetenschappen aan Wageningen University & Research. Zij is als projectcoördinator werkzaam bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS), dat zich richt op verantwoord en duurzaam samenleven van mens en dier.

  Maite is geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken over de omgang met dieren en ziet het als haar missie op te komen voor de belangen van dieren en eraan bij te dragen dat mensen beter met dieren omgaan. Binnen CenSAS voert zij verkennende onderzoeken en stakeholderanalyses uit en richt zij zich op het opzetten en uitvoeren van projecten waarin verschillende stakeholders met elkaar samenwerken op diergerelateerde maatschappelijke thema’s. Door te zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen, ontstaat een dialoog en komen mooie samenwerkingen tot stand.

  Naast projectcoördinator bij CenSAS, is zij secretaris in het bestuur van het Comité Anti Stierenvechten (CAS International).   

 • Marieke de Ruyter de Wildt
  Eigenaar, The Fork

  Marieke de Ruyter de Wildt studeerde op het gebied van agrarische economie aan de Universiteit van Wageningen (WUR) en werkte daarna 15 jaar in landbouwkundige data, in meer dan 40 verschillende landen.
  In 2009 keerde Marieke terug naar de WUR om verschillende managementfuncties te vervullen en in 2014 werd ze directeur van AgriPlace. Bij AgriPlace digitaliseerde Marieke het certificatieproces, gaf ze boeren controle over hun gegevens en stimuleerde ze het gebruik van data in boerenbedrijven.
  Tijdens haar carrière concludeerde Marieke dat in 'smart data' de toekomst van de landbouw ligt. Met haar bedrijf The Fork zet ze zich in voor het gebruik van data uit de landbouw in toeleveringsketens, door het toepassen van blockchain-technologie op voedselsystemen. 

   

 • Arne Bac
  sectorspecialist Tuinbouw bij de Rabobank

  Arne Bac is sectorspecialist Tuinbouw bij de Rabobank. Zijn aandachtsgebieden zijn de sierteelt- en fruitteeltketen. Vanuit zijn rol is hij verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling binnen de Rabobankorganisatie op genoemde ketens. Dit vertaalt zich o.a. in sectorvisies en financieringsbeleid voor de bank. Hij is actief in verschillende netwerken en platformen waarbij de rode draad verduurzaming en ontwikkelen ondernemerschap is. Daarnaast schrijft hij maandelijks opiniërende columns in vakbladen en participeert hij samen met zijn familie het akkerbouwbedrijf in het Groene Hart

 • Helma Verberkt
  Programmamanager,LTO Glaskracht Nederland.

  Sinds januari 2014 is Helma Verberkt programmamanager van het innovatieprogramma Plantgezondheid en beleidsspecialist Plantgezondheid bij LTO Glaskracht Nederland. Projecten waar Verberkt aan werkt zijn: Green Challenges voor de geïntegreerde gewasbescherming, diverse onderzoeken gericht op biologische aanpak van ziekten en plagen en nieuwe vormen van plantweerbaarheid, uiteraard rekening houdend met de eisen op voedselveiligheid en fytosanitair. Hiervoor heeft zij enkele jaren gewerkt bij het Productschap Tuinbouw als onderzoekcoördinator. Daarvoor heeft zij onder de vlag van DLV Plant de business groep Onderzoek opgericht en leiding gegeven in de functie van directeur onderzoek. Tevens was zij mede-eigenaar van dit internationaal opererende advies- en onderzoekbureau voor de food- en agribusiness, waar zij zo’n tien jaar heeft gewerkt.