Jaarcongres Voedselveiligheid

De eiercrisis is maar klein, het falen groot

Fipronil is niet de eerste calamiteit voor de veehouderij. In 1999 was er de dioxinecrisis waarbij miljoenen kippen geslacht werden en landbouwbedrijven maanden op slot gingen. Vergeleken daarmee is de omvang van ‘finopril’ gering en daardoor veel gemakkelijker te managen. Het tegenovergestelde gebeurde.

Er zijn een paar stappen die bij een calamiteit met een schadelijke stof doorlopen moeten worden om de risico’s vast te stellen. Deze zijn internationaal vastgelegd en rechtstreeks overgenomen in de Europese en Nederlandse wetgeving. De drie stappen van zo’n risico-evaluatie zijn: risico-assessment, risicomanagement en risicocommunicatie. Elk van deze stappen heeft zijn deskundigen en het is vanzelfsprekend dat deze deskundigen zich in hun uitingen bij hun expertise houden.

Lees meer >>

Bron: NRC