Jaarcongres Voedselveiligheid

7 november 2019

Den Haag

Jaarcongres Voedselveiligheid

Voor het derde jaar op rij organiseren Foodlog en Sdu het Jaarcongres Voedselveiligheid. Het congres vindt plaats op donderdag 7 november 2019. Het thema is ‘100 jaar Warenwet’. De Warenwet regelt kwaliteit die voorheen een kwestie van vertrouwen was. We merken dat de rechtspraktijk meer en meer moet uitmaken wat de wet is. Wetten zijn niet eenduidig. De handhavende instantie doet geen uitspraken over het inpassen van wet- en regelgeving in de praktijk. Dit leidt tot onduidelijkheid voor ondernemers en onnodige juridische procedures.De Teekanne-uitspraak is een berucht voorbeeld. In deze zaak was sprake van een wetsinterpretatie op het snijvlak tussen nieuwe moraal en oude wet. Ook de handhaving van productnamen als kipstuckje is een notoir onderwerp. Dit wordt in het ene EU-land ervaren als achterhaald en in het andere als integer.

Novel Foods
Veelvoorkomende cases in het levensmiddelenrecht gaan over novel foods, microbiologie, allergenen en benamingen of aanduidingen van producten. In het geval van novel foods drukt wetgeving innovatie de kop in. Het ministerie handelt vanuit het voorzorgsprincipe. Wet- en regelgeving wordt niet meer gemaakt voor de gemiddelde consument, maar voor de simpele, onwetende, consument. Er vindt overregulering plaats.

Geef ruimte aan wat er echt toe doet
Naast overregulering en het onderwaarderen van consumentenkennis is er geen ruimte meer voor de publieke opinie. Voedselwaakhond foodwatch komt met cases waarbij de consument – in hun ogen – achtergesteld wordt. In de media wordt het breed uitgemeten. Een groot deel van de consumenten maakt zich helemaal niet druk om bijvoorbeeld de vanille in de vanillevla. In het verleden is gebleken dat de NVWA gevoelig is voor de publieke opinie. Zeker wanneer deze door de media versterkt wordt. De NVWA dient zich bezig te houden met relevante onderwerpen die bijdragen aan (voedsel)veiligheid. Met dit congres willen we de publieke opinie weer op de kaart zetten. Vervolgens kunnen we de problemen waar de consument écht mee zit aanpakken.

Keurmerken
Daarnaast barst het in de markt van de keurmerken. Zij functioneren als een soort private Warenwetten. Milieucentraal mag namens de Nederlandse regering een betrouwbaarheidsoordeel uitspreken over deze keurmerken. De kranten staan niettemin bol van de kritiek op het handjevol keurmerken die door Milieucentraal als betrouwbaar zijn beoordeeld.

 

Waarom dit congres?
Het doel van het Jaarcongres Voedselveiligheid en -integriteit is om een plek  te creëren voor een open gesprek over het levensmiddelenrecht. Daar brengen we de knelpunten in deze sector ter tafel. We bespreken de betreffende thema’s in een publieke setting en presenteren de uitkomsten op Foodlog. Wanneer we dit onderwerp agenderen vanuit de praktijk kunnen we doelgericht suggesties aandragen bij de politiek. Dit gesprek kan op die manier de aanleiding zijn voor vernieuwende oordelen, wetgeving en handhaving of toepassing. Wanneer bijvoorbeeld de NVWA meekijkt en meedenkt in de transitie van wetgeving naar praktijk, wordt het voor alle meewerkende partijen eenvoudiger.